Wat zijn cookies?

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies door K3 architectuur worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheel te zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in april 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?
In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk K3 architectuur.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van K3 architectuur de cookies ontvangen die eerder via K3 architectuur werden verkregen. Ook via Javascript kan alleen op K3 architectuur toegang worden verkregen tot de cookies die door K3 architectuur zijn geplaatst.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk HTTP-request kunnen worden ontvangen, en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, Javascript- en CSS-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies
Cookies die je krijgt voor hetzelfde domein als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van K3 architectuur dus first-party cookies.

Third-party cookies
Het is daarnaast mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video’s, advertenties en social-mediaknoppen. Als deze elementen cookies meesturen vanaf hun eigen servers, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan K3 architectuur third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rondom cookies, is het voor de betreffende first party – in ons voorbeeld dus K3 architectuur niet mogelijk om invloed uit te oefenen op het meesturen van third-party cookies.

Wat voor andere opslag is er voor websites?
Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien K3 architectuur hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze enkel kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor het vastleggen van gebruikersvoorkeuren, zoals de beeldkwaliteit en de Autoplay-functie in de video-player, doet K3 architectuur niets met dit soort cookies.

HTML5 Local Storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om – in vergelijking met cookies – vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt K3 architectuur hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op de website van K3 architectuur voor gebruikt?
Cookies maken het mogelijk om bij vervolgbezoeken aan de K3 architectuur website, informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt aangepast en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden om de K3 architectuur website te laten weten dat een bezoeker eerder op de site is geweest. Op deze wijze kunnen statistische gegevens over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend programma dat deze gegevens verzameld, is Google Analytics. In dit programma wordt enkel met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en te verbeteren. K3 architectuur gebruikt op dit moment zowel Google Analytics als Webtrekk om statistieken te verzamelen.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. K3 architectuur gebruikt daarvoor enkel geanonimiseerde informatie over pagina’s die je eerder op K3architectuur hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die K3 architectuur zelf met behulp van first-party cookies opstelt, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden enkel gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van de K3 architectuur website te verbeteren.