K3 Architectuur

Erik van Koolwijk en Jasper van der Linde, twee jonge service gerichte architecten die no-nonsense architectuur maken, zijn de drijvende krachten achter K3 architectuur. Het bureau kenmerkt zich door de combinatie van het leveren van service van een fullservice bureau en het persoonlijke, flexibele contact van een klein bureau.

K3 architectuur staat voor betrokkenheid in elke zin van het woord. Zo is het architectenbureau niet alleen sociaal betrokken bij de samenleving en steunt het goede doelen, het is van begin tot eind betrokken bij elke opdracht. K3 architectuur staat niet voor STAR-architectuur, maar voor eerlijkheid, transparantie en toegankelijkheid: wat je ziet is wat je krijgt. De architecten gaan onbevooroordeeld een gesprek aan en luisteren naar de wensen van de klant. De klantvraag wordt dan ook te allen tijde in het oog gehouden.

K3 architectuur ziet architectuur als een doordacht en toegepaste ambacht en richt zich op herbestemming en nieuwbouw. Hierbij gaat het complexe projecten niet uit de weg. De architecten creëren plaatsen waar mensen kunnen samenleven en werken. Alle ruimten worden op een prettige en herkenbare manier ontworpen: functioneel en met aandacht voor de relatie tussen binnen en buiten.

Ontwerpen doen we echter niet alleen. Samen met opdrachtgevers, gebruikers en adviseurs bedenken we oplossingen en maken we van niets iets. We zoeken verbindingen voor aanvullende kennis en bouwen zo samen aan een groter goed waarin we verleden, heden en toekomst met elkaar verbinden.

K3-architectuur_airborntower

Werkwijze

Een goed ontwerp kan in onze ogen alleen ontstaan als er samengewerkt wordt en als we weten wat een klant wil. Daarom staat bij ons de gebruiker en de klantvraag centraal. Wij luisteren naar de vraag achter de vraag en gaan stap voor stap te werk. Het ontwerp is bij ons dan ook niet de eerste, maar de laatste stap in het gehele proces.

We gaan eerst op zoek naar de randvoorwaarden voordat we verder ontwerpen. Wij vinden het belangrijk dat elke stap die we gemaakt hebben, duidelijk is. Dat de uiteindelijke gebruiker of bewoner de achterliggende gedachte achter de keuzes snapt en weet waarom iets gebouwd is zoals het is gebouwd.

We brengen de historische context in kaart, kijken naar de huidige of oorspronkelijk functie van het gebouw en bestuderen het werkelijke programma van eisen. Zoeken naar structuren, maken schetsen zowel ruimtelijk als architectonisch, bespreken dit en gaan vanuit dat punt verder. Zo zorgen wij ervoor dat het beeld dat we willen creëren, zo optimaal mogelijk wordt weergegeven en voldoet aan de wensen van de opdrachtgever. Pas als dat helder is, komt er een uiteindelijk ontwerp. Van het maken van een massastudie, naar het verfijnen van een massastudie.

K3 architectuur is betrokken, luistert en denkt vanuit de opgave.