Selectie Leeuwesteyn Utrecht

Met veel enthousiasme hebben de KlaassenGroep, K3 architectuur, SAB en Van Losser Installatiegroep gewerkt aan het inschrijvingsontwerp voor de ontwikkeling van de 136 woningen en appartementen, op een drietal velden, in Leeuwesteyn te Utrecht voor de woningbouwcorporaties Groen West en Mitros. 

Woningen en appartementen Leeuwesteyn

De hoofdstructuur van Leeuwesteyn wordt opgezet door ritmiek, wandvorming, bouwhoogte en variatie met statige, robuuste uitstraling en verticale gelededing. De binnengebieden zijn vrijer; kleinschaliger, verborgen hofjes en een meer traditioneel woningbouwprogramma van twee lagen met een kap.

Verschillende velden, één geheel

De uitdaging in de ontwerpopgave voor veld 4a, 5b en 9, waarin hoofdstructuur en binnengebieden zich afwisselen, is dan ook om de drie verschillende velden samen een geheel te laten vormen. K3 architectuur is van mening dat dit, met voorliggend ontwerp, de verschillen in de gewenste bouwhoogte, korrelgrote, gevelindeling en uitstraling per ‘rand’ binnen de bouwvelden op een natuurlijke manier overloopt.

Keuzevrijheid

Alle woningen en appartementen in Leeuwesteyn zijn ontworpen vanuit maximale keuzevrijheid in gevelindeling en kapvormen. De begane grond en etage van de drie woningtypen zijn steeds gelijk. Boven deze gelijke basis is steeds een andere kapvorm gekozen, om variantie in de bouwhoogte en opbouw van de bouwblokken aan te brengen. De voorgevels van alle woningen hebben een ruime variatie aan indelingen, kozijnafmetingen en kozijnhoogten, ornamenten en dakbeëindigingen. Variatie in geveldetaillering, parcellering en bouwhoogte worden ingezet om een échte Utrechtse sfeer neer te zetten.

Samenspel van materiaal

De samenhang tussen de woningen (en de verschillende bouwvelden) komt voort uit rode, gele en bruine  metselwerktinten, welke mooi in elkaar overlopen. Zo ontstaan er verschillende kleurpaletten, welke goed bij elkaar passen. Door de gelijke vormgeving van de gevelstoepen en de door de doorlopende grijze plinten is er een basis waarop gelijkheid in verscheidenheid kan ontstaan.

De metselwerktinten worden samen gebruikt met kozijnkleuren welke contrasteren als met ton-sur-ton tinten. Ornamenten zoals balkonhekjes, voordeuren, betonnen sluitstukken zorgen voor een verticale en geometrische  geleding van de voorgevels. Door metselwerk te gebruiken in verschillende verbanden ontstaat een gevarieerd gevelbeeld. Door keuze voor veel variatie in parcellering, met rijke en afwisselende voorgevels past het plan goed tussen de omliggende (duurdere) ontwikkelingen in Leeuwesteyn. 

K3 architectuur heeft veel waardering ontvangen voor het ingezonden ontwerp. Op basis van de puntenverdeling bleek onze inzenden erg goed te scoren, echter kon dit het lagere inschrijfbedrag van één van onze concurrenten niet compenseren.