Ateliers Villanovastraat Nijmegen

In een voormalig schoolgebouw in Nijmegen is een aantal ateliers gevestigd. K3 architectuur heeft voor de herbestemming van het schoolgebouw Villanova een ontwerp gemaakt. In het gebouw aan de Villanovastraat wordt een aantal atelierruimtes gerealiseerd. Aanleiding van verdere uitbreiding van het gebouw kwam voort uit een grootschalige renovatie van de schil en het dak van het pand.

Aanpassingen naar de wens van de gebruiker

K3 architectuur heeft de subsidieaanvraag Herbestemmingsonderzoek voor het RCE verzorgd. Met de toegekende gelden is er gekeken naar de uitbreiding van de school aan de achterzijde en de toevoeging van atelierwoningen in de kap. Marktconsultatie leerde echter dat er meer behoefte was aan ateliers dan aan atelierwoningen. Daarom is besloten alleen ateliers aan het pand toe te voegen.

Efficiënt gebruik van de ruimte

Momenteel wordt de zolderverdieping gebruikt als opslagruimte. Om efficiënter gebruik te maken van de ruimte, zal deze worden onderverdeeld in een zevental extra ateliers. De nieuwe dakramen die worden gerealiseerd zullen zorgen voor daglicht in de ateliers. Ook aan de onderkant van het pand wordt er verbouwd. Ook de kelder wordt op dit moment gebruikt als opslagruimte. Deze zal worden uitgediept, zonder de huidige fundering aan te passen. De ontsluiting zal plaatsvinden via een nieuw aan te leggen maaiveld aan de voorzijde van het pand. Dit lagere maaiveld kan worden bereikt door een tweetal brede (tribune)trappen. 

*Als gevolg van opgelopen bouwkosten is er nog geen aanvang gemaakt met de werkzaamheden voor de herbestemming van het schoolgebouw Villanova.