Hoofdentree Vliegbasis Volkel

In samenwerking met bouwbedrijf Cuppens en Zn. Heeft K3 architectuur de – door het Rijksvastgoedbedrijf uitgeschreven tender voor het ontwerpen en realiseren van een overkapping over de hoofdentree van Vliegbasis Volkel – gewonnen. Het ontwerp moest op een sobere en doelmatige manier uitdrukking geven aan het militaire en internationale karakter van vliegbasis Volkel.

De luifelconstructie versterkt de herkenbaarheid van de toegang tot de vliegbasis.

De luifelconstructie bevindt zich boven de gehele breedte van de toegangspunt en het midden van de nieuwe luifelconstructie is uitgelijnd met het midden van de bestaande portiersloge. Het benadrukt de toegang- en poortfunctie die deze vervult.

Het ontwerp van de constructie draagt eraan bij dat er een duidelijke grens is tussen de vliegbasis en de openbare weg. De verlichting is als een integraal onderdeel van de constructie vormgegeven. Voorzieningen zoals de bekabeling voor de verlichting en de hemelwaterafvoer zijn niet zichtbaar, maar integraal mee-ontworpen met de luifelconstructie.

Het ruimtelijk ontwerp en de materialisering van de luifelconstructie zijn in harmonie met de bestaande portiersloge, de bestrating en het landschap. Het wigvormige dak van de portiersloge is doorgezet in het dak van de overkapping.