Levensloopbestendige woningen aan de Wilhelminastraat

De woningbouwvereniging Vecht en Omstreken heeft een tender uitgeschreven voor de bouw van 12 levensloopbestendige woningen aan de Wilhelminastraat 31-35 in Breukelen. De 10 bestaande duplexwoningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en worden daarom vervangen. Van de vier inschrijvingen hebben K3 en Bouwbedrijf Van Dillen het winnende ontwerp ingediend.

In Breukelen is een groot tekort aan woningen voor ouderen, gezinnen en jongeren. Deze 12 woningen bouwen we duurzaam en energiezuinig. Bewoners profiteren van lage energielasten en veel comfort. De woningen dragen bij aan de wensen van de gemeente om klimaatneutraal te worden, met een op de lokale behoeften aangepaste woningvoorraad.

Ontwerp

Van het begin af aan was een goede inpassing van het nieuwe ontwerp in de omgeving een belangrijk uitgangspunt. Wij hebben onderzocht welke schaal en maat van het gebouw en de positionering daarvan op het kavel het best zouden passen. Doordat het gebouw aan de overkant met de gevel direct aan het trottoir grenst hebben wij onze voorgevel naar achteren laten liggen om een ruimtelijke straatbeleving te kunnen ervaren.

De 12 appartementen hebben wij verdeeld over drie bouwlagen met ieder vier woningen. De entree en ontsluiting is onderdeel van het hoofdvolume en onderscheidt zich door markeringen in de gevel met een verbijzondering bij de hoofdentree.

Hierdoor ontstaat ruimte voor een uitrit naar het achterterrein waar de extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Deze toegang is aan de zijde van het Domineeslaantje geplaatst, zodat er meer afstand en privacy ontstaat voor de achtertuinen van die bewoners.

Voor het ontwerp hebben wij ons laten inspireren door de aanwezige bebouwing in de omgeving, veelal bakstenen rijwoningen met kap. Deze uitstraling past goed in het vrij nauwe straatbeeld van de Wilhelminastraat.

Vriendelijke en kleinschalige uitstraling

Onze wens voor een vriendelijke, kleinschalige uitstraling hebben wij vertaald in een ontwerp waarbij we de plint in baksteen uitvoeren en de kap al op de eerste verdieping laten starten in de vorm van verticale gevelpannen die uiteindelijk op de tweede verdieping knikken om zo een echte kap te vormen.

De gevelopeningen en buitenruimtes hebben wij zodanig ontworpen dat de suggestie gewekt wordt van rijwoningen. Uitkragende balkons passen niet in dit beeld, vandaar dat we voor loggia’s hebben gekozen. Deze bieden uiteindelijk ook meer privacy en comfort voor de bewoners.

De kap vouwt zich gedeeltelijk om naar de achtergevel en begrenst daarmee de galerij die de woningen ontsluit. De galerijgevel maakt de overgang naar het achterterrein en wordt aan de bovenkant begrensd met een glazen luifel, zodat de bewoners droog hun woning kunnen bereiken.

Terreininrichting: overzichtelijk en groen

Ook de inrichting van het terrein is onderdeel van het ontwerp. Overzichtelijkheid en een groene uitstraling hebben hierin een grote rol gespeeld, naast uiteraard een goede routing.

De bergingen zijn zodanig geplaatst dat er altijd en overal zicht op is. De looproutes zijn zo kort mogelijk gemaakt en mogelijke olifantenpaadjes hebben wij al in het ontwerp meegenomen.

De groeninvulling en beplanting wordt door de woningstichting onderhouden zodat deze ook mooi blijft. Dit groen is al vanaf de straat goed zichtbaar in de vorm van leilindes die langs de uitrit worden geplaatst.

Dit is in de dialoogronde als wens naar voren gekomen vanuit de bewoners van het Domineeslaantje om nog wat meer privacy in hun achtertuinen te krijgen en uit te kijken op groen vanuit de woonkamer.

Duurzaamheid en comfort

Het gebouw wordt grotendeels met houtskeletbouw-elementen gebouwd. Niet alleen kan er heel snel gebouwd worden doordat complete geveldelen in de Prefabfabriek Culemborg worden gemaakt, maar we kunnen het gebouw zo ook goed luchtdicht maken, waardoor vervelende tochtproblemen verleden tijd zijn.

Aansluitend hierop vindt ventilatie plaats met een wtw-systeem. Door middel van warmtepompen worden de woningen duurzaam verwarmd en 39 zonnepanelen voorzien de woningen individueel van duurzaam opgewekte stroom.